โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 มิ.ย. 63 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
งานรับนักเรียน โรงเรียนราชดำริ
12 มิ.ย. 63 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
งานรับนักเรียน โรงเรียนราชดำริ
07 มิ.ย. 63 สอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
06 มิ.ย. 63 สอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ทางระบบออนไลน์
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ทางระบบออนไลน์
งานรับนักเรียน โรงเรียนราชดำริ
16 มี.ค. 63 ม.3 และ ม.6 ตรวจสอบการจบการศึกษา รอบที่1
นักเรียนม.3และม.6 รับผลการเรียน และตรวจสอบการจบ รอบที่ 1 
นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
13 มี.ค. 63 ทอดผ้าป่าการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนราชดำริ