โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ประกาศโรงเรียนราชดำริ ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการการมาโรงเรียนของนักเรียน (อ่าน 176) 08 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนราชดำริ เรื่อง การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ (อ่าน 397) 15 พ.ย. 65
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 966) 03 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การปิดบัญชีธนาคารออมสินโรงเรียนราชดำริ เพื่อการเปลี่ยนแปลงธนาคารโรงเรียนรูปแบบดิจิทัล (อ่าน 786) 19 ก.ค. 65
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565 (อ่าน 1260) 09 ก.ค. 65
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (อ่าน 1354) 09 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1/2565 และตารางห้องเรียนสำหรับพบครูที่ปรึกษา (อ่าน 1149) 07 มิ.ย. 65
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2136) 06 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (อ่าน 756) 13 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1/2565 (อ่าน 964) 09 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1101) 22 เม.ย. 65