โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ประกาศโรงเรียนราชดำริ ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การปิดบัญชีธนาคารออมสินโรงเรียนราชดำริ เพื่อการเปลี่ยนแปลงธนาคารโรงเรียนรูปแบบดิจิทัล (อ่าน 47) 19 ก.ค. 65
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565 (อ่าน 91) 09 ก.ค. 65
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (อ่าน 480) 09 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1/2565 และตารางห้องเรียนสำหรับพบครูที่ปรึกษา (อ่าน 456) 07 มิ.ย. 65
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 476) 06 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (อ่าน 492) 13 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1/2565 (อ่าน 506) 09 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 525) 22 เม.ย. 65