โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายชลนที พั้วสี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางขนิษฐา เสนาพิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปานิสรา วงศ์คำหาญ
ครูชำนาญการ

นายอภิเดช เกษสุข
ครู

นายปุณณภัชร์ ไชยพรมมา
ครู

นางสาวกฤตภัค มังคละ
ครู

นางเบญจพร ตรีระมาตร์
ครู

นางกนกวรรณ สุระขันธ์
ครู

นางสาวกาญจนา นะธี
ครู

นายวิโรจน์ ทาวัน
ครู

นางสาวเจนจิรา นาแว่น
ครูอัตราจ้าง