โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
กลุ่มสนับสนุนการสอน

นางสาวนาริพรรณ เขียวเล่ง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนการสอน

นางสาวมณีรัตน์ แก้วการไร่
ครู

นางสาวขนิษฐา เดชะวงษ์
ครู