โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP

นางสาวสมรัก อินทวิมลศรี
ครู
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP

นางสาวธนัชพร อุ่นน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธีรพร เอื้อเฟื้อ
ครูชำนาญการ

Mr. Toneyi Noudjirodou

Mr. Thomas Earls

Miss Jonalyn Caluten

Mr. Honson Aziz

Ms. Mala Yousaf

Mr. Raiph Matthew Alidon

Ms. Shruthi Pusuloor